WYPRAWKA SZKOLNA 2020/2021

W ramach rządowego programu udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych. Informacje o w/w formie pomocy uzyskacie Państwo zapoznając się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26 czerwca 2020 r. lub  z przygotowanej informacji dla Rodziców (w załącznikach). Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021. Termin składania wniosków upływa z dniem 9 września 2020 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli takie nie znajduje się w dokumentacji szkoły). W późniejszym czasie dopełnieniem dokumentacji będzie złożenie oświadczenia o kosztach poniesionych na zakup podręczników lub przedstawienie imiennej faktury dokonanych zakupów.

 

W poniższych załącznikach znajdują się:

Zał. 1 Druk wniosku. Pobierz

Zał. 2 Oświadczenie o poniesionych kosztach na zakup podręczników. Pobierz

Zał. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. Pobierz

Zał. 4 Informacja dla Rodziców o w/w formie pomocy. Pobierz

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny p. Danuta Wojnar.

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.