Wyprawka szkolna 2019/2020

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Termin składania wniosków do dyrektora szkoły upływa z dniem 10 września 2019r. Do wniosku należy dołączyć: kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W późniejszym czasie dopełnieniem dokumentacji będzie złożenie oświadczenia o kosztach poniesionych na zakup podręczników lub przedstawienie imiennej faktury dokonanych zakupów.

W poniższych załącznikach znajdują się:

Zał. 1 Rozporządzenie dot. warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych MEN.

Zał. 2 Druk wniosku.

Zał. 3 Oświadczenie o kosztach poniesionych na zakup podręczników.    

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny p. Danuta Wojnar.

 

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.