Wyprawka szkolna 2017/2018

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższych załącznikach. Szczególnie proszę zapoznać się z §3 pkt. 3 Rozporządzenia (Zał. 1). Termin składania wniosków (Zał. 2)  do Dyrektora szkoły upływa z dniem  8 września 2017r.

Zał.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zał.2 Wzór wniosku dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”- wypełnia rodzic/ opiekun lub uczeń pełnoletni.

Zał.3 Indywidualne oświadczenie o dokonaniu  zakupów podręczników w ramach Rządowego programu „ Wyprawka szkolna”.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

 

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.