Uczennica klasy 1a wśród laureatów konkursu literackiego

Paulina Wróbel- uczennica klasy 1a- zajęła 3. miejsce w organizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej Konkursie Literackim Inny-Obcy?

Jego celem było rozbudzanie zainteresowań humanistycznych. We współczesnym świecie szczególnie ważna jest świadomość, jaki wpływ na ludzkie życie mają relacje człowieka z jego otoczeniem, akceptacja, zrozumienie, poszanowanie odmienności każdej jednostki w duchu tolerancji wyraźnie jednak odróżnianej od przyzwolenia na agresję wobec kogokolwiek- tłumaczą organizatorzy, zwracając jednocześnie uwagę, że cele te wpisują się w wyznaczone przez MEN kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Prace konkursowe dotyczyły dwóch kategorii, a każda z nich obejmowała dwie części. W kategorii 1. zgłaszano esej dotyczący tekstów literackich. W kategorii 2. oceniano twórczość własną uczestników. W obu kategoriach drugą cześć stanowiła prezentacja multimedialna. Paulina napisała swój tekst: Jestem Inny… i stworzyła ciekawą, przemyślaną prezentację w interesujący sposób komentującą problem.

Przed Nią jeszcze uroczyste rozdanie nagród połączone z warsztatami, ale już gratulujemy sukcesu, a także wyobraźni, twórczych pomysłów i chęci do pracy!

 

Agata Chwierut

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.