Rekrutacja

Informacja dotycząca scentralizowanej rekrutacji elektronicznej

 

  1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
  2. Kandydat wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  3. Strona logowania dostępna jest pod adresem https://slaskie.edu.com.pl/
  4. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany wniosek w  określonym terminie.
  5. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.
  6. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt 5 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy kandydatów.

 

  

Z przebiegiem procesu rekrutacji można się również zapoznać się oglądając zapis spotkania organizowanego  przez firmę VULCAN dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych
Poniżej treść zaproszenia:

Zapraszamy Państwa na relację ze spotkania na żywo, na którym zaprezentowaliśmy  proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiadamy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przechodzimy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń.

www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

Komentowanie jest wyłączone.