Rada Rodziców

Regulaminy przyznawania uczniom pomocy materialnej z budżetu Rady Rodziców

 

Regulamin_przyznawania_stypendium_motywacyjnego

Regulamin_przyznawania_zapomogi_losowej

Regulamin_przyznawania_zapomogi_socjalnej

Regulamin_przyznawania_nagrody_dla_najlepszego_ucznia

Wniosek_stypendium_motywacyjne

Komentowanie jest wyłączone.