Przetarg na prowadzenie sklepiku

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej-Curie

w Czechowicach-Dziedzicach ul. Konopnickiej 9

ogłasza

przetarg w drodze licytacji ustnej na najem pomieszczenia o powierzchni 11,25 m²

z przeznaczeniem na prowadzenie „bufetu szkolnego”

 

 1. Wyposażenie: Instalacja elektryczna, CO, wod-kan.
 2. Cena wywoławcza za 1 m² czynszu 16,00 zł.
 3. Wadium w wysokości 170,00zł należy wypłacić na konto:

   

  PKO O/Bielsko-Biała

  76 1020 2528 0000 0302 0405 8673

 4. Rozpoczęcie działalności w terminie od 01.10.2016
 5. Oferta winna zawierać:
  1. Nazwę (imię, nazwisko) podmiotu starającego się o w/w lokal wraz z adresem
  2. Oświadczenie o braku zaległości pieniężnych względem LICEUM.
  3. Kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rejestru sądowego.
  4. Oświadczenie o zaznajomieniu się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjęciu projektu stosownej umowy.
 6. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach i oznaczone godłem OFERENTA i hasłem „przetarg – BUFET SZKOLNY” należy składać w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w terminie od 09.09.2016 do 19.09.2016 do godz. 14.00
 7. Licytacja stawek czynszu za wynajem pomieszczenia odbędzie się w dniu 20.09.2016r. o godz.9.00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach.
 8. Zawarcie umowy nastąpi do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Pomieszczenie można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

“Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.