Przetarg na prowadzenie sklepiku

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej-Curie

w Czechowicach-Dziedzicach ul. Konopnickiej 9

ogłasza

przetarg w drodze licytacji ustnej na najem pomieszczenia o powierzchni 11,25 m²

z przeznaczeniem na prowadzenie „bufetu szkolnego”

 

 1. Wyposażenie: Instalacja elektryczna, CO, wod-kan.
 2. Cena wywoławcza za 1 m² czynszu 16,00 zł netto.
 3. Wadium w wysokości 222,00 zł należy wpłacić na konto:

  Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

  24 1560 0013 2009 5976 9000 0007

 4. Rozpoczęcie działalności w terminie od 02.12.2019r.
 5. Oferta winna zawierać:
  1. Nazwę (imię, nazwisko) podmiotu starającego się o w/w lokal wraz z adresem
  2. Oświadczenie o braku zaległości pieniężnych względem LICEUM.
  3. Kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rejestru sądowego.
  4. Oświadczenie o zaznajomieniu się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjęciu projektu stosownej umowy.
 6. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach i oznaczone godłem OFERENTA i hasłem „przetarg – BUFET SZKOLNY” należy składać w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w terminie od 07.11.2019 do 21.11.2019 do godz. 14.00
 7. Licytacja stawek czynszu za wynajem pomieszczenia odbędzie się w dniu 22.11.2019r. o godz. 9.00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach.
 8. Zawarcie umowy nastąpi do 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Pomieszczenie można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

“Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

Dyrektor szkoły

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.