Oferta szkoły

Oferta szkoły

Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

ul. M. Konopnickiej 9

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel./fax. (032)2153577, (032)2158188

www.sklodowska.edu.pl

e-mail: sekretariat@sklodowska.edu.pl

 

ZASADY KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących

 1. Nauka w szkole trwa 4 lata.
 2. Od klasy pierwszej każdy uczeń realizuje wszystkie przedmioty w zakresie podstawowym oraz trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym.
 3. Rekrutacja do klas pierwszych uwzględnia przedmioty przewidziane do realizacji w zakresie rozszerzonym.
 4. Proponowane warianty przedmiotów rozszerzonych:
 5.  

KLASA MATEMATYCZNA

I przedmiot rozszerzony: matematyka

II przedmiot rozszerzony: fizyka, geografia lub informatyka

III przedmiot rozszerzony: fizyka, geografia, informatyka lub język obcy

 

KLASA BIOLOGICZNA

I przedmiot rozszerzony: biologia

II przedmiot rozszerzony: chemia, fizyka lub geografia

III przedmiot rozszerzony: chemia, fizyka, geografia lub język obcy

 

KLASA HUMANISTYCZNA

I przedmiot rozszerzony: język polski

II przedmiot rozszerzony: historia lub wos

III przedmiot rozszerzony: historia, wos lub język obcy

 

4. Istnieje możliwość zorganizowania grupy na zajęcia z przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym przy minimalnej liczbie 13 chętnych.

 1.  

 Nauczanie języków obcych

 1. Lekcje języków obcych odbywają się w systemie międzyklasowym.
 2. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Grupy są rekrutowane z uwzględnieniem stopnia zaawansowania w oparciu o wyniki egzaminu po klasie ósmej i oceny na świadectwie.
 3. Drugim językiem obcym nauczanym w szkole jest, w zależności od wyboru kandydata, język niemiecki, hiszpański lub francuski  (wymagana minimalna liczba chętnych w grupie to 13 osób).
 
ZASADY REKRUTACJI

Klasa

Przedmioty punktowane przy naborze

matematyczna

język polski, matematyka, fizyka, geografia

biologiczna

język polski, matematyka, biologia, chemia/ fizyka/geografia*

humanistyczna

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

  *uwzględniana jest lepsza z ocen

 
NAJWAŻNIEJSZE ATUTY SZKOŁY
 1.  
 • bardzo wysoka zdawalność matury od wielu lat
 • szeroka, zróżnicowana oferta programowa tj. duży wybór przedmiotów rozszerzonych, możliwość wyboru różnych przedmiotów w ramach jednej klasy, rozszerzenia realizowane w małych grupach
 • nauka języków obcych w systemie międzyklasowym, w grupach odpowiadających poziomowi zaawansowania ucznia
 • dowolność w wyborze drugiego języka obcego, którym może być język francuski, niemiecki lub hiszpański
 • możliwość przygotowania do certyfikatów językowych DELF,  FCE , Zertifikat Deutsch
 • bardzo duża ilość różnorodnych zajęć pozalekcyjnych z wszystkich przedmiotów
 • możliwość rozwijania zainteresowań humanistycznych – wieczorki artystyczne, wyjazdy do teatru (Kraków, Katowice, Chorzów, Bielsko-Biała …) oraz na koncerty
 • wyremontowany, przebudowany i doposażony budynek, w tym nowa aula szkolna,  tablice interaktywne, projektory multimedialne, dostęp do sieci Internetowej, nowoczesne obiekty sportowe: „Orlik”, „Orlik lekkoatletyczny”
 • szkoła blisko, bez konieczności dalekich dojazdów, możliwość korelacji rozkładów jazdy z planem szkolnym dla dojeżdżających z okolicy, w tym z Bielska-Białej
 • szkoła z tradycjami, zakorzeniona w środowisku, przewidywalna i bezpieczna , współtworząca środowisko Czechowic-Dziedzic od 70 lat.

Komentowanie jest wyłączone.