Oferta szkoły

Oferta szkoły

Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

ul. M. Konopnickiej 9

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel./fax. (032)2153577, (032)2158188

www.sklodowska.edu.pl

e-mail: sekretariat@sklodowska.edu.pl

 

ZASADY KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących

 1. W klasie pierwszej każdy uczeń realizuje wszystkie przedmioty w zakresie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie kontynuują realizację podstawy programowej z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz realizują zakres rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów.
 2. Rekrutacja do klas pierwszych uwzględnia przedmioty przewidziane do realizacji od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym.
 3. Proponowane warianty przedmiotów rozszerzonych:

KLASA MATEMATYCZNA

I przedmiot rozszerzony: matematyka

II przedmiot rozszerzony: fizyka lub geografia lub język obcy 

III przedmiot rozszerzony do wyboru: informatyka, język angielski, język niemiecki, język francuski

 

KLASA BIOLOGICZNA

I przedmiot rozszerzony: biologia

II przedmiot rozszerzony: chemia lub język obcy

III przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski

 

KLASA HUMANISTYCZNA

I przedmiot rozszerzony: język polski

II przedmiot rozszerzony: historia lub język obcy

III przedmiot rozszerzony do wyboru: WOS, język angielski, język niemiecki, język francuski

 

 1. Ostatecznego wyboru trzeciego przedmiotu realizowanego od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym uczeń dokonuje w klasie pierwszej.
 2. Istnieje możliwość zorganizowania grupy na zajęcia z przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym przy minimalnej liczbie 13 chętnych.
 3. Uczeń, który nie realizuje zakresu rozszerzonego z historii, jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu historia i społeczeństwo.
 4. Uczeń, który nie realizuje zakresu rozszerzonego z biologii, chemii, fizyki lub geografii, jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu przyroda.

 

Nauczanie języków obcych

 1. Lekcje języków obcych odbywają się w systemie międzyklasowym.
 2. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Grupy są rekrutowane z uwzględnieniem stopnia zaawansowania w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny na świadectwie.
 3. Drugim językiem obcym nauczanym w szkole jest, w zależności od wyboru kandydata, język niemiecki, francuski lub hiszpański (wymagana minimalna liczba chętnych w grupie to 13 osób).
 4. Uczeń może realizować jeden lub dwa języki obce w zakresie rozszerzonym.

 

Pierwszy język (do wyboru) Ilość godzin w tygodniu klasa I+II+III
język angielski – kontynuacja, zakres podstawowy 3+3+3
język angielski – kontynuacja, zakres rozszerzony 3+6+6
Drugi język (do wyboru)
Język francuski – początkowy, zakres podstawowy 2+2+2
Język francuski DELF – kontynuacja, zakres podstawowy 2+2+2
Język francuski DELF – kontynuacja, zakres rozszerzony 2+5+5
Język niemiecki – początkowy, zakres podstawowy 2+2+2
Język niemiecki – kontynuacja, zakres podstawowy 2+2+2
Język niemiecki – kontynuacja, zakres rozszerzony 2+5+5
Język hiszpański – początkowy, zakres podstawowy 2+2+2

W przypadku małej liczby chętnych grupa nie zostanie utworzona.
Możliwość przygotowania do certyfikatów  językowych DELF,  FCE , Zertifikat Deutsch

 

ZASADY REKRUTACJI
Klasa Przedmioty punktowane przy naborze
matematyczna

język polski, matematyka, fizyka, geografia

biologiczna

język polski, matematyka, biologia, chemia/ fizyka/ geografia*

humanistyczna

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

*  uwzględniana jest lepsza z ocen

 
NAJWAŻNIEJSZE ATUTY SZKOŁY
 1. dobre wyniki szkoły tj. 
  • bardzo wysoka zdawalność matury (97%),
  • sukcesy w olimpiadach i konkursach na szczeblu krajowym i wojewódzkim, sukcesy sportowe
 2. szkoła blisko, bez konieczności dalekich dojazdów, możliwość korelacji rozkładów jazdy z planem szkolnym dla osób dojeżdżających z okolicy, w tym z Bielska-Białej
 3. szkoła z tradycjami, zakorzeniona w środowisku, przewidywalna i bezpieczna, współtworząca środowisko Czechowic-Dziedzic od blisko 70 lat, laureat nagrody PROMOTIO URBIS 2008 oraz Złotej Odznaki Zasłużonego dla Województwa Śląskiego przyznawanej przez Sejmik Śląski
 4. wykwalifikowana, doświadczona, kadra (wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych są egzaminatorami OKE)
 5. unowocześniana na bieżąco baza, w tym nowa aula szkolna, obiekt sportowy “ORLIK”, “ORLIK Lekkoatletyczny”, tablice interaktywne  i projektory multimedialne,  dostęp do sieci Internet we wszystkich pracowniach, estetyczna nowa elewacja całego obiektu
 6. darmowy dla rodziców dostęp do dziennika elektronicznego
 7. obiekty szkolne całodobowo dozorowane przez monitoring wizyjny
 8. duża ilość różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, w tym język polski, matematyka, języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość, informatyka, zajęcia sportowe
 9. wieloletnia współpraca z zagranicznymi szkołami, zagraniczne wymiany uczniów
 10. szeroka, zróżnicowana oferta programowa
 11. organizacja nauczania języków obcych:
  1. Lekcje języków obcych odbywają się w systemie międzyklasowym.
  2. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Grupy są rekrutowane z uwzględnieniem stopnia zaawansowania kandydata
  3. Uczeń ma możliwość wyboru drugiego języka obcego, którym może być język francuski, niemiecki lub hiszpański.
  4. Uczniowie uczą się wykorzystania języków obcych w praktyce:
   • język angielski doskonalą w ramach projektów unijnych ERASMUS+ (uczniowie odwiedzili już m.in. Holandię, Niemcy, Hiszpanię, Grecję, Norwegię, Szwecję, Włochy, Cypr i Estonię)  
   • język niemiecki doskonalą w czasie wyjazdów do Drezna, Berlina i Wiednia (Jarmark Bożonarodzeniowy)   
   • język francuski doskonalą w ramach projektu „Klasy frankofońskie na Śląsku”, wycieczek do Francji i krajów Beneluxu, wymiany polsko – francuskiej, zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do certyfikatów DELF, zajęć z lektorem belgijskim, wykładów, spektakli, seansów filmowych i konkursów                                    

Komentowanie jest wyłączone.