O szkole

O szkole

 

Początki czechowickiego liceum sięgają 1948 roku. Wtedy właśnie powstała szkoła jedenastoletnia z siedmioma klasami podstawowymi i czterema licealnymi. Znajdowała się ona na miejscu obecnej  Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Szkolnej. Szczebel licealny jedenastolatki był raczej skromny – w 1951 roku ukończyło go 22 absolwentów. W 1966 roku liceum oddzieliło się od podstawówki organizacyjnie, a rok później przeniosło się na ul. Marii Konopnickiej.

Obecnie budynek szkoły mieści kilkanaście pracowni. Wśród nich: trzy polonistyczne, dwie matematyczne, informatyczną, trzy językowe, historyczną, geograficzną, chemiczną, biologiczną, fizyczną, a także dwie sale gimnastyczne. Funkcjonują w niej również: gabinet lekarski, gabinet pedagoga szkolnego oraz biblioteka wraz z czytelnią i możliwością skorzystania z komputerów stacjonarnych.

Na terenie placówki są także sklepik oraz „Klub”, gdzie można spędzić wolny czas w oczekiwaniu na lekcje. Wiosną dla licealistów dostępny jest plac rekreacyjny na wewnętrznym dziedzińcu.

Uczniowie naszej szkoły co roku mogą spróbować swoich sił w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych i konkursach, m.in. historycznych, językowych, matematycznych i wielu innych.

W ramach współpracy międzynarodowej organizowane są natomiast wyjazdy do Francji, Niemiec i innych krajów w zależności od realizowanego aktualnie projektu. 

Szkoła to oczywiście nie tylko nauka. Czas licealnego kształcenia jest równocześnie okresem rozwijania zainteresowań i pasji. Sprzyjają temu  zajęcia sportowo – rekreacyjne na Orliku z zapleczem lekkoatletycznym, zajęcia ceramiki, wieczorki poetyckie, występy młodych talentów oraz koncerty. Do innych propozycji intelektualnego i kulturalnego rozwoju należą organizowane często wyjazdy do teatru, wyjścia do kina czy aktywne lekcje w muzeach.

Wśród absolwentów czechowickiego liceum, noszącego od 1956 roku imię Marii Skłodowskiej-Curie, znajdujemy aktorkę Teresę Budzisz-Krzyżanowską, kompozytora Andrzeja Krzanowskiego, mistrza olimpijskiego Zygmunta Smalcerza, piosenkarza Jacka Łaszczoka (Stachursky), ks. kardynała Kazimierza Nycza i wielu innych. 

Komentowanie jest wyłączone.