Kluczowi cyfrowi

 

 

W dniach od 1 do 29 września 2017r. trwa rekrutacja uczniów do projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi”

 

Szkoły objęte projektem:

  • Zespół Szkol Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Zespół Szkół SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach.

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie:11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Jest on skierowany do 315 uczennic i 424 uczniów uczęszczających do w/w szkół tj. ogółem do 739 uczniów.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz pozalekcyjne, rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, które szczegółowo wykazane zostały w Regulaminie Rekrutacji i udziału w projekcie, który wraz z Dokumentami Rekrutacyjnymi dostępny jest poniżej.

Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 września br. w sekretariacie szkoły.

 

Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne!

Dokumenty rekruracyjne

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_KLUCZOWI CYFROWI

Komentowanie jest wyłączone.