Kalendarz

Kalendarz na rok  szkolny 2019/2020

 

1)  Organizacja roku szkolnego

a)  Boże Narodzenie

21.12.2019 – 1.01.2020

b)  Ferie zimowe

13.01 – 26.01

c)  Wielkanoc

9.04 – 14.04

d) Boże Ciało

11.06

e)  Ustalenie ocen proponowanych (dla ocen rocznych)

5.06

f)  Ustalenie ocen proponowanych kl.3

3.04

g)  Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

10.01

h)  Zakończenie klasyfikacji końcowej

19.06

i)  Zakończenie roku szkolnego

26.06

j)  Zakończenie klasyfikacji klas trzecich

17.04

k)  Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

24.04

l)  Matura:

 

i)  Wstępna deklaracja przedmiotów maturalnych

30.09

ii)  Ostateczna deklaracja przedmiotów maturalnych

 7.02

iii)  Próbne

 listopad/styczeń
2)  Spotkania z Rodzicami

a)  Wywiadówki ogólnoszkolne

18.11, 3.02, 6.04 – godz.17.00

b)  Zebrania Rodziców klas I

16.09 – godz.17.00 -spotkanie na auli (rodzice+wychowawcy)

c)  Zebrania Rodziców klas II i III

16.09 – godz.17.15 – spotkanie w salach

d)  Zebranie Rady Rodziców

16.09 – godz.18.00

e)  Dyżury nauczycieli

 

7.10, 18.11, 3.02, 2.03, 6.04, 8.06   godz.17.00 – 18.00
3)  Posiedzenia Rady Pedagogicznej

a)  Plenarne

28.08, 9.09, 11.10, 10.02, 30.06

b)  Klasyfikacyjne

27.01, 23.06

c)  Klasyfikacyjne klas trzecich

21.04
4)  Uroczystości szkolne i uczniowskie

a) Dzień Patrona Szkoły

7.11

b)  Pożegnanie absolwentów

24.04

c)  Dzień seminaryjny

13.12

d)  Klasowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze

      kl. 1-2

27-29.05

e) Studniówka

4.01.2020

f) Wigilia szkolna

20.12
5)  Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych      20.12, 2.01, 3.01, 6.05, 12.06, 22.06,  23.06, 24.06, 25.06

 

Komentowanie jest wyłączone.