Kalendarz

Kalendarz na rok  szkolny 2021/2022

 

1)  Organizacja roku szkolnego

a)  Boże Narodzenie

23.12.2020 – 1.01.2021

b)  Ferie zimowe

14.02 – 27.02

c)  Wielkanoc

14.04 – 19.04

d) Boże Ciało

16.06

e)  Ustalenie ocen proponowanych (dla ocen rocznych)

27.05

f)  Ustalenie ocen proponowanych kl.3

01.04

g)  Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

14.01

h)  Zakończenie klasyfikacji końcowej

15.06

i)  Zakończenie roku szkolnego

24.06

j)  Zakończenie klasyfikacji klas trzecich

22.04

k)  Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

29.04

l)  Matura:

 

i)  Wstępna deklaracja przedmiotów maturalnych

30.09

ii)  Ostateczna deklaracja przedmiotów maturalnych

 7.02

iii)  Próbne

 listopad/styczeń
2)  Spotkania z Rodzicami

a)  Wywiadówki ogólnoszkolne – on-line

22.11, 24.01, 04.04 

b)  Zebrania Rodziców klas I                           

na Auli
14.09-godz.17.00

c)  Zebrania Rodziców klas II i III           

 15 . 09 

d)  Zebranie Rady Rodziców

 

e)  Dyżury nauczycieli

 

22.11, 24.01, 04.04 + Kontakt przez dziennik elektroniczny.
3)  Posiedzenia Rady Pedagogicznej

a)  Plenarne

25.08, 13.09, 13.10, 31,01, 29.06

b)  Klasyfikacyjne

17.01, 21.06

c)  Klasyfikacyjne klas trzecich

26.04
4)  Uroczystości szkolne i uczniowskie

a) Dzień Patrona Szkoły

listopad

b)  Pożegnanie absolwentów

29.04

c)  Dzień seminaryjny

 

d)  Klasowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze

      kl. 1-2

 

e) Studniówka

 

f) Wigilia szkolna

 
5)  Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych      15.10, 7.01, 02.05, 04.05, 05.05, 17.06, 20.06 21.06,  22.06, 23.06, 

 

Komentowanie jest wyłączone.