Kalendarz

Kalendarz na rok  szkolny 2022/2023

 

1)  Organizacja roku szkolnego

a)  Boże Narodzenie

23.12.2022 – 1.01.2023

b)  Ferie zimowe

16.01 – 29.01

c)  Wielkanoc

06.04 – 11.04

d) Boże Ciało

08.06

e)  Ustalenie ocen proponowanych (dla ocen rocznych)

26.05

f)  Ustalenie ocen proponowanych kl.4

31.03

g)  Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

13.01

h)  Zakończenie klasyfikacji końcowej

16.06 – oceny z przedmiotów

19.06 – zachowanie

i)  Zakończenie roku szkolnego

23.06

j)  Zakończenie klasyfikacji klas czwartych

21.04

k)  Zakończenie roku szkolnego klas czwartych

28.04

l)  Matura:

 

i)  Wstępna deklaracja przedmiotów maturalnych

30.09

ii)  Ostateczna deklaracja przedmiotów maturalnych

 7.02

iii)  Próbne

 listopad/styczeń
2)  Spotkania z Rodzicami

a)  Wywiadówki ogólnoszkolne 

21.11, 06.02, 03.04 

b)  Zebrania Rodziców klas I                           

na Auli
12.09-godz.17.00

c)  Zebrania Rodziców klas II i III           

12.09-godz.17.00

d)  Zebranie Rady Rodziców

 

e)  Dyżury nauczycieli

 

21.11, 06.02,  06.03, 03.04, 29.05,  
3)  Posiedzenia Rady Pedagogicznej

a)  Plenarne

25.08, 15.09, 13.02,  27.06

b)  Klasyfikacyjne

30.01, 20.06

c)  Klasyfikacyjne klas czwartych

25.04
4)  Uroczystości szkolne i uczniowskie

a) Dzień Patrona Szkoły

07.11

b)  Pożegnanie absolwentów

28.04
5)  Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych      31.10,  02.05,  04.05, 05.05, 09.06, 19.06, 20.06, 21.06,  22.06, 

 

Komentowanie jest wyłączone.