Kalendarz

Kalendarz na rok  szkolny 2020/2021

 

1)  Organizacja roku szkolnego

a)  Boże Narodzenie

23.12.2019 – 1.01.2020

b)  Ferie zimowe

01.02 – 14.02

c)  Wielkanoc

01.04 – 06.04

d) Boże Ciało

04.06

e)  Ustalenie ocen proponowanych (dla ocen rocznych)

31.05

f)  Ustalenie ocen proponowanych kl.3

31.03

g)  Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

29.01

h)  Zakończenie klasyfikacji końcowej

18.06

i)  Zakończenie roku szkolnego

25.06

j)  Zakończenie klasyfikacji klas trzecich

23.04

k)  Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

30.04

l)  Matura:

 

i)  Wstępna deklaracja przedmiotów maturalnych

30.09

ii)  Ostateczna deklaracja przedmiotów maturalnych

 7.02

iii)  Próbne

 listopad/styczeń
2)  Spotkania z Rodzicami

a)  Wywiadówki ogólnoszkolne – on-line

16.11, 02-04.02, 12-16.04 

b)  Zebrania Rodziców klas I                           

na Auli
Kl. 1a -15.09-godz.17.00
Kl. 1bc -16.09-godz.17.00 

 

c)  Zebrania Rodziców klas II i III           

 15 – 18. 09 -on-line

d)  Zebranie Rady Rodziców

 

e)  Dyżury nauczycieli

 

Kontakt przez dziennik elektroniczny.
3)  Posiedzenia Rady Pedagogicznej

a)  Plenarne

28.08, 14.09, 12.10, 08.02, 29.06

b)  Klasyfikacyjne

01.02, 22.06

c)  Klasyfikacyjne klas trzecich

27.04
4)  Uroczystości szkolne i uczniowskie

a) Dzień Patrona Szkoły

 

b)  Pożegnanie absolwentów

30.04

c)  Dzień seminaryjny

 

d)  Klasowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze

      kl. 1-2

 

e) Studniówka

 

f) Wigilia szkolna

 
5)  Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych      20.12, 2.01, 3.01,  04.06, 21.06,  22.06, 23.06, 24.06

 

Komentowanie jest wyłączone.