ERASMUS

Erasmus+

Projekt pn.: „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności.”

Program Erasmus+  akcja 2 – „Partnerstwa strategiczne.”

 

Cele projektu:

  1. Wykształcenie w nauczycielach umiejętności rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów celem lepszego przygotowania ich na studia oraz zmniejszenia poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej.
  2. Dostosowanie przez uczących metod nauczania do sposobów percepcji, rodzaju inteligencji, stylów uczenia się i predyspozycji uczniów w celu podniesienia skuteczności nauczania.
  3. Utworzenie w każdej szkole partnerskiej Centrum Doradztwa Zawodowego.
  4. Umożliwienie uczniom udziału w mini stażach zawodowych oraz mini seminariach podczas wizyt w krajach partnerskich.
  5. Prowadzenie warsztatów językowo-kulturowych dla uczniów, w celu przygotowania ich do udziału w zagranicznych seminariach i mini stażach zawodowych (język angielski zawodowy/ branżowy oraz tło kulturowe krajów partnerskich).
  6. Rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego.
  7. Doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz umożliwienie uczniom używania go w komunikacji pośredniej i bezpośredniej.
  8. Poznanie kultury i języków krajów partnerskich, zrozumienie i docenienie wartości kultury europejskiej.
  9. Pogłębienie motywacji uczniów do nauki.
  10. Wymiana doświadczeń nauczycieli z krajów partnerskich, poznanie systemów i metod edukacyjnych krajów partnerskich.

 

Czas trwania projektu: 01.09.2014-31.08.2016

Komentowanie jest wyłączone.