Drugi język

Informacje dotyczące wyboru drugiego języka

 

Każdy kandydat do naszej szkoły musi najpóźniej w chwili dostarczenia oryginału świadectwa dostarczyć deklarację wyboru drugiego języka (niemiecki, hiszpański lub francuski), którego chce się uczyć. W przypadku braku takiego dokumentu to szkoła przypisze ten drugi język.

Pobierz deklarację wyboru. (format *.doc)

Komentowanie jest wyłączone.