Doradztwo zawodowe

Erasmus+

„ Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”

                                                                                                       Seneka

  Zapraszam na rozmowę i konsultacje, jeśli:

  • chcesz poznać własny potencjał poprzez analizę swoich predyspozycji zawodowych,
  • szukasz informacji o ofercie edukacyjnej, potrzebujesz wsparcia w wyborze dalszej drogi kształcenia,
  • nie wiesz, jaki kierunek studiów wybrać, bądź chcesz upewnić się, czy Twój wybór jest słuszny,
  • potrzebujesz wsparcia w interpretacji kryteriów przyjęć na uczelnie wyższe,
  • chcesz wybrać zawód adekwatny do swoich możliwości i zawodowych predyspozycji,
  • chcesz zdobyć umiejętności wspomagające Cię w swobodnym poruszaniu się po rynku pracy,
  • potrzebujesz pomocy w napisaniu CV, listu motywacyjnego lub innych dokumentów pomocnych w poszukiwaniu pracy.

 

Nie wypiszę Ci recepty na życie, nie podejmę decyzji za Ciebie, ale pomogę znaleźć tę drogę, która będzie dobrym, świadomym i Twoim wyborem.

 Celem pracy doradcy zawodowego jest:

  • kształtowanie u uczniów postaw i zachowań niezbędnych w świadomym kreowaniu drogi zawodowej, poprzez poznanie własnych zasobów- umiejętności, predyspozycji, słabych i mocnych stron, ocenę stanu zdrowia oraz zachęcanie do aktywności, przezwyciężania bierności i przeciwdziałania losowym wyborom,
  • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, analiza wymagań rekrutacyjnych szkół i uczelni wyższych,
  • dostarczenie informacji nt. specyfiki różnych zawodów, określenie zadań i czynności przypisanych danemu stanowisku pracy, możliwości zatrudnienia w określonym zawodzie,
  • kształtowanie u uczniów umiejętności komunikowania się, pracy zespołowej, rozpoznawania potrzeb rynku pracy,
  • rozwój kompetencji społecznych i umiejętności psychicznych, ułatwiających poszukiwanie pracy i funkcjonowanie w roli zawodowej,
  • przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych tj. bezrobocie, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

  Pamiętaj:  ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego „ projektu życiowego”.

Zapraszam,

Pedagog szkolny

 

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.