Co słychać u młodych Europejczyków? Działania z lutego i marca 2021 r.

Erasmus

W lutym i w marcu uczniowie naszej szkoły pracujący w programie Erasmus + „Młodzi Europejczycy dla Zrównoważonego rozwoju”* zrealizowali kilka projektowych zamierzeń. Przygotowali w języku angielskim trzy prezentacje dotyczące problematyki 4, 8 i 12 celu Zrównoważonego rozwoju, czyli: Dobrej jakości edukacji; Wzrostu gospodarczego i godnej pracy; Odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Opublikowano je na internetowej platformie e-Twinning, a ukazują one, jak wymienione wyżej kwestie postrzegane są w Polsce. Będzie to także temat międzynarodowych warsztatów i dyskusji, w których wezmą udział młodzi Europejczycy z 5 krajów partnerskich.

Erasmus

Pierwsze spotkania tego rodzaju odbyły się już w lutym.  Nasi uczniowie dowiedzieli się

 wtedy, w jaki sposób w Chorwacji, Hiszpanii, Estonii, Francji i we Włoszech realizowane są cele: 2, 3, i 13 (Zero głodu, Dobre zdrowie i jakość życia, Działania na rzecz klimatu), czyli te, nad którymi pracuje nasza szkoła.

W marcu natomiast cała społeczność szkolna zapoznała się na lekcjach wychowawczych z problemem głodu na świecie. 

W lutym odbyły się również na platformie ZOOM ciekawe spotkania nazwane “Mystery Call”.

Erasmus

Na czym polegała ta akcja opowie nam Mateusz C. z klasy II który brał udział w tym wydarzeniu:

 25 lutego nie był zwykłym dniem dla naszego projektu. Odbyła się wtedy długo wyczekiwana przez nas akcja “Mystery Call”. Polegała ona na rozmowie uczniów naszej szkoły z uczestnikami programu Erasmus+ z innych państw. Nie byliśmy poinformowani, z kim będziemy rozmawiać ani z jakiego kraju będzie ta osoba, co nadało wydarzeniu atmosferę tajemniczo

ści. Aby przełamać lody, wszystkich dobrano w pary. Celem tej wymiany zdań było odgadnięcie, z jakiego kraju pochodzi nasz rozmówca, a służyły temu wcześniej przygotowane pytania. Wszystko odbywało się w bardzo serdecznej atmosferze, co ułatwiało nam nawiązanie porozumienia z kolegami i koleżankami z innych państw. Jak się okazało, rozmawiałem z włoskim kolegą.  Akcja ta pomogła nam zżyć się bardziej z projektem oraz nawiązać kontakty z rówieśnikami spoza Polski. Pomogła nam również w ćwiczeniu swobodnej rozmowy w obcym języku.

 

*Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Erasmus+ logo

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.