„Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Od 23 września 2019 roku trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych,…

Czytaj dalej

Wizyta podsumowująca realizację projektu w naszym LO

Po dwuletnim okresie realizacji projektu „ Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności ”  nadszedł czas na jego podsumowanie. 1 czerwca 2016 r. rozpoczęło się ostatnie już , krótkoterminowe spotkanie w ramach  programu Erasmus +.  Nauczyciele z krajów partnerskich: Estonii, Turcji, Włoch i Cypru ponownie odwiedzili naszą szkołę, by przez…

Czytaj dalej

Podsumowanie II szkolenia nauczycieli w Estonii

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „ Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności”. Do letniej  stolicy Estonii (jak określa się Parnu) przybyło jedenaścioro nauczycieli z krajów partnerskich: po trzech przedstawicieli Włoch, Cypru i Polski oraz dwóch z Turcji. Opiekowało się nami dziewięć nauczycielek pracujących w miejscowym, liczącym ponad…

Czytaj dalej

Bank Ludzi Sukcesu

Co to jest sukces? To magiczne słowo kryje w sobie różne definicje, bo dla każdego, kto stara się go definiować, znaczy coś innego: powodzenie, sławę, pieniądze, dobrą pracę… Sukces nie jest kwestią przypadku, efektem słomianego zapału. Jest rezultatem ciężkiej pracy, determinacji, wynikiem naszych myśli i działań ukierunkowanych na cel. Czytaj dalej……

Czytaj dalej

Podziękowania

Od 1 do 7 lutego w liceum miało miejsce piąte krótkoterminowe spotkanie uczniów i nauczycieli państw partnerskich projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” Program Erasmus+, akcja 2- „Partnerstwa strategiczne.” Gościliśmy 17 uczniów i 9 nauczycieli ze szkół na Cyprze, w Turcji, w Estonii i we Włoszech. Pragniemy bardzo…

Czytaj dalej

Podsumowanie staży w Polsce

W ramach programu Erasmus+, akcja 2- „Partnerstwa strategiczne” od września 2014 r. w LO realizowany jest projekt  „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności.” Działania z nim związane prowadzone są w oparciu o wniosek zatwierdzony przez FRSE, Narodową Agencję programu Erasmus+, a kwota przeznaczona na jego  realizację wynosi 126 165 zł.…

Czytaj dalej

Podsumowanie II Dnia Kariery

Kolejne ważne wydarzenie za nami. W  ramach realizacji projektu  „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności”, Program Erasmus+, akcja 2 – „Partnerstwa strategiczne” zorganizowaliśmy drugi Dzień Kariery. Czytaj dalej…   Polub nas na:

Czytaj dalej

Dzień Kariery

Realizacja projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności ”, Program Erasmus+, akcja 2- „Partnerstwa strategiczne” obejmuje również cykliczne wydarzenia, które pozwalają uczniom zweryfikować wyobrażenia  o wymarzonym zawodzie, zapoznać się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskać informacje o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. W tym  roku…

Czytaj dalej

Cypr- słońce, błękit i nie tylko, czyli o zajęciach kulturowych słów kilka…

Wyjazd naszych uczniów, uczestników projektu  ERASMUS+, poprzedzały warsztaty. Ich myślą przewodnią stały się słowa angielskiego prozaika, Roberta Byrona: „Na wyspie odczuwa się przesyt historią. Dostaje się tu czegoś w rodzaju umysłowej niestrawności” (1937). Tak więc rozważania rozpoczęliśmy od neolitu, kiedy to pojawiły się na Cyprze pierwsze ludzkie osady. Najważniejszą charakterystykę…

Czytaj dalej