Legitymacje szkolne

Wszystkim uczniom klas pierwszych i drugich oraz tegorocznym absolwentom naszej szkoły przypominamy o konieczności przedłożenia w sekretariacie legitymacji szkolnej do aktualizacji związanej z nr PESEL.W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 bez wpisanego numeru PESEL oraz stosownego opieczętowania, nie uprawniają do przejazdów ulgowych.

Czytaj dalej

ERASMUS+ w pigułce

 W ramach programu Erasmus+, akcja 2- „Partnerstwa strategiczne” od września 2014r., w oparciu o wniosek zatwierdzony przez FRSE- Narodową Agencję programu Erasmus+, realizujemy projekt „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności.” Liceum otrzymało 126 165 zł na realizację projektu. Szkołą koordynującą projekt jest nasze liceum, a państwa partnerskie to szkoły…

Czytaj dalej